HEADER.VISUALLY_IMPAIRED_VERSION

HFDA Academy: New View | 10. epizód | Pályázati és finanszírozási megoldások


Keressük a lehetőségeket: pályázatok a kreatív ipar számára

Ebben a nehéz időszakban a hazai divat-és designipari vállalkozásoknak érdemes minden kiírásra kerülő pályázatot figyelemmel kísérniük, mert könnyen rátalálhatnak a megoldást jelentő lehetőségekre. A pályázatok lehetővé teszik, hogy a vállalkozók a kihívásokkal teli gazdasági helyzetben vállalkozásuk működését stabilizálni vagy fejleszteni tudják, ezért a tájékozódás most fontosabb, mint valaha.  De mégis milyen pályázatokkal élhetnek most a kreatív ágazatban dolgozók?

KKV Start Innovációs pályázat

A pályázat olyan mikro- és kisvállalkozások támogatását célozza, amelyek tevékenységében fellelhető valamilyen innovációs folyamat és ennek végbemenetele esetén új piacok elérésére nyílik lehetőség. A pályázat benyújtása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az adott vállalkozás még nem részesült támogatásban az NKFI Alap és-vagy a GINOP- és-vagy VEKOP- forrásainak terhére. Az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió forint, maximum 20 millió forint lehet. A hazai divat-és designipari vállalkozások önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő innovációs projektekkel pályázathatnak a támogatási összeg elnyerésére.

Piacvezérelt KFI pályázat

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által közösen meghirdetett felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása a piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatásán keresztül. A részvétel kritériuma, hogy a támogatandó projektek valamilyen jelentős, tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak, továbbá elvárás, hogy a projekt végeredménye üzletileg is hasznosítható legyen. A pályázat keretében két alprogramot határoztak meg:

Az „A” alprogram a vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatását célozza. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

A „B” alprogram a vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeit hivatott támogatni, amelyhez akár felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is bevonhatnak a pályázók konzorciumi tagként. A támogatással létrejövő eredmények fontos gazdasági és társadalmi problémák megoldásához járulnak hozzá. Fontos tudni, hogy amíg nem jelennek meg az ezévi kiírások, addig a tavalyi kiírás alapján érdemes informálódni a pályázati feltételekről, mert várhatóan az előző kiírás lesz a mérvadó a 2020-as pályázatokban is.

Az alábbi linken érhető el a pályázati anyag: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/piacvezerelt-kfi-projektek-2019-111-piaci-kfi/palyazati-csomag

Startup Factory pályázat

A Startup Factory pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a technológiai inkubátorok számára  tevékenységük folytatására, figyelembe véve a korábbiakban megfogalmazott elveket, valamint a program eddigi működésének tapasztalatait. Ennek oka a magyarországi startup ökoszisztéma lendületbe hozásával kapcsolatos óriási gazdasági igénnyel magyarázható. Hazánk gazdasági helyzete továbbra is indokolttá teszi a startupokat érintő állami beavatkozásokat.

 A program folytatása lehetővé teszi, hogy a technológiai inkubátorokban felhalmozódott tudás és tapasztalat ne vesszen el, sőt hosszútávon is hasznosuljon. A jelenlegi felhívás ezért nem az újabb inkubátorok támogatását célozza, hanem a nemzetközi gyakorlatok mintájára az eddigi teljesítmények alapján sikeresen működő inkubátorok részére biztosít forrást a társfinanszírozású befektetési tevékenységek folytatásához.

Iparjogi pályázat

Az iparjogi pályázat a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelési tevékenységeket kívánja támogatni. Ez kiemelt jelentőséggel bír a kreatív iparban, mivel az igényesen megfogalmazott forma teszi tetszetőssé a terméket a vásárlók számára. Ezáltal sok esetben a vizuális vonzerőn múlik, hogy a vásárló az egyik, vagy a másik termék mellett dönt-e.

EIC Accelerator program 

A pályázat keretében a kkv-k az innovatív, prototípus szintjén már létező fejlesztéseikből a nemzetközi piacon is versenyképes, nagy árbevételt hozó terméket/szolgáltatást hozhatnak létre. A nyertes pályázók a fejlesztéshez 0,5–2,5 millió eurós támogatást kaphatnak, továbbá befektetést a piacnyitáshoz. Ez egy kombinált megoldás, mivel az egyik része támogatásból tevődik össze, a másik fele pedig maga a befektetés. Míg a támogatás a prototípus fejlődését szolgálja, addig a befektetés a termék piacra kerülését teszi lehetővé.

EUREKA program

Az EUREKA program minden technológiai terület felé nyitott. Megálmodói mindössze azzal a kritériummal éltek a program kitalálásánál, hogy az abban résztvevő szakmai partnereknek innovatív termékeket, szolgáltatásokat, vagy eljárásokat kell kifejleszteniük közösen, és legalább egy, másik EUREKA tagország vállalkozását is be kell vonniuk a projekt megvalósításába. A hazai pályázat várhatóan 2020 májusában jelenik meg, 500 millió forint keretösszeggel.

A már kiírt pályázatokról további információ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján érhető el: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazatok

A szakmai esszé letölthető formában is elérthető itt.