HEADER.VISUALLY_IMPAIRED_VERSION

HFDA Academy: New View | 1. epizód | Új kihívások, új megközelítésmódok


Adatalapú válságkezelés a hazai divat-és designiparban

Az MDDÜ által elvégzett kutatás eredményei

A hazai divat-és designipar szereplői az elsők között tapasztalták meg a koronavírus-járvány fogyasztói szokásokra gyakorolt hatását, amely nagymértékű keresletcsökkenés formájában jelentkezett a szektorban. A Magyar Divat & Design Ügynökség egy kérdőív elkészítésével láthatóvá, valamint mérhetővé tette az iparági szereplők által megélt nehézségeket, hogy megfelelő lépéseket tegyen a világjárvány okozta következmények enyhítésére.

A Magyar Divat & Design Ügynökség a hazai divat-és designipar koordinatív szervezeteként egy kérdőíves kutatással mérte fel az ágazat aktuális helyzetét, valamint folyamatos egyeztetéseket folytatott az iparág szakértőivel, hogy átfogó képet kapjon a világjárvány iparágra gyakorolt hatásáról. A kérdőív kiértékelésére, valamint a szükséges intézkedések kialakítására munkacsoportot állított fel, mely az iparági szereplők visszajelzéseivel összhangban javaslatcsomagot dolgozott ki a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport számára, melynek részleteiről reméljük hamarosan beszámolhatunkAz iparági szereplőkkel való hatékony együttműködésnek köszönhetően a Magyar Divat & Design Ügynökség sikeresen állt helyt az ágazat szakpolitikai érdekképviseletében: a kreatív ipar hamarosan külön mentőcsomagban részesül a kormány által, amely egy fontos visszajelzés a szektor hazai gazdaságban betöltött fontosságáról.

Ennek elérésében nélkülözhetetlen szerepe volt a világjárvány vonatkozásában készített iparági adatbázisnak, amely kiváló hátteret nyújtott a Magyar Divat & Design Ügynökség válságkezelő intézkedéseihez. Az adatbázis alapjául szolgáló felmérést 369 hazai divat-és designvállalkozás töltötte ki – köztük gyártók és tervezők közel fele-fele arányban. A válaszadók a keresletcsökkenést jelölték meg az egyik legnagyobb kihívásként: többségük 75 százalékos, vagy annál nagyobb teljesítménycsökkenésről számol be.

Ennek a legfőbb oka az, hogy a magyar divat-és designvállalkozások mindennapi működésének elengedhetetlen része a személyes értékesítés, mely a megváltozott fogyasztói szokások miatt szinte teljesen megszűnt – a saját bolthellyel rendelkezők bezártak, valamint a divat-és designeseményeken való értékesítés is ellehetetlenült. Ennek következtében a megkérdezettek közel harmada legfeljebb 20 százalékos kapacitáson üzemel. 

További nehezítő tényező, hogy a bevételek visszaesése ellenére a vállalkozások adóterheinek és a bérköltségeinek kifizetésének szükségessége miatt a kiadási oldal nem csökkent kardinálisan, amely komoly likviditási problémaként jelentkezik a magyar divat-és designipari cégeknél: a megkérdezettek háromnegyede legfeljebb 2 hónapig tudja még pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni.

Ráadásul sokakat hátrányosan érint a nemzetközi kereskedelem visszaesése is: minden ötödik cég értékesítésének 80 százalékát az export tette ki, amelyre most nem számíthatnak a szereplők.

Az ellátási lánc földrajzi kiterjedtsége is meghatározó szereppel bír az iparági szereplők működésére nézve: azok a cégek vannak most különösen nehéz helyzetben, akik több folyamatukat is külföldön bonyolítják le, ezáltal működésük erősen függ más, koronavírus által érintett ország korlátozó intézkedésétől. Ez kihat az alapanyag - beszerzésre, valamint a szállításra is. Minden ötödik megkérdezettre jellemző, hogy van olyan üzletága, amely az országhatáron túl működik és visszaesést érez. A válaszadók 45%-a szenved hiányt olyan alapanyagokból, amelyek behozatala a vírus miatt jelenleg korlátozás alá esik és beszerzését egyáltalán nem, vagy csak drágább, gyengébb minőségű helyettesítővel tudja kiváltani.

A világjárvány kedvezőtlen hatást gyakorolt a foglalkoztatásra is: Közel felére csökkent a teljesállásban dolgozók száma. Az eddig főállásban dolgozók részmunkaidőben, vagy távmunkában folytatják a munkát, több esetben pedig fizetésnélküli szabadságon vannak, illetve felmondási idejüket töltik.

Más szektorhoz hasonlóan a hazai divat-és designipart is teljesen váratlanul érte a világjárvány által előidézett gazdasági helyzet: a vállalkozások fele nem rendelkezett forgatókönyvvel a krízis kezdetén, egyharmaduk azonban már márciusban elkezdte kidolgozni azt, felkészülve az előtte álló időszak kihívásaira. A szereplők 95 %-a hosszabb időtávra, akár egy évnél is többre becsüli a járvány következményeinek fennállását, amely rávilágít a hosszútávú üzleti gondolkodás szükségességére.

A Magyar Divat & Design Ügynökség a New View elnevezésű videó-és podcastsorozattal kíván segítséget nyújtani az iparági szereplőknek abban, hogy minél eredményesebben vegyék a világjárvány által előidézett kihívásokat, megalapozva a helyzet által megkövetelt stratégiai gondolkodást. A kutatásban megjelenő igényekre reflektálva a New View tartalmakban megszólaló szakértők digitális marketing, munkajog, munkaügy, pénzügy, valamint menedzsment témákban nyújtanak szakmai tanácsot az iparági szereplőknek.

A szakmai esszé letölthető formában is elérhető itt.